Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները.մեթոդական ցուցումներ-Գ.Հովհաննիսյան,Ն.Գալստյան,Մ.Սողոմոնյան-2014