Վարչական դատավարություն
27 Փտր

Վարչական արդարադատության հասկացության բնորոշման նախադրյալները-Գ.Բ.Դանիելյան-2001

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Դատարանի՝ որպես վարչական պատասխանատվության ենթարկվող սուբյեկտի հիմնահարցերը ՀՀ վարչական դատավարությունում – Գ.Մուգնեսյան – 2010

Կարդալ ավելին