Շրջակա միջավայրի իրավունքի
27 Փտր

Պարտադիր էկոլագիական ապահովագրության կիրառման որոշ հարցերի շուրջ – թիվ 4 – Հ. Հախվերդյան- 2013

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ՀՀ-ում բնական ռեսուրսների պետական կառավարման տեղեկատվական ապահովման իրական հիմքեր – թիվ 4 – Գ. Մովսիսյան- 2011

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Կանխարգելման սկզբունքն էկոլոգիական իրավունքում – թիվ 2 – Վ. Բեջանյան- 2010

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի շրջանակներում կիրառվող հիմնական եզրույթների շուրջ – թիվ 4 – Հ.Հախվերդյան- 2012

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Բնական ռեսուրսների պետական կառավարման տեսական հիմքերի շուրջ – թիվ 1 – Գ.Մովսիսյան- 2011

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Экологизация правовых норм как необходимая предпосылка эффективности действияэкологического законодательства – А.Искоян- 2011

Կարդալ ավելին
27 Փտր

РОЛЬ ПРАВА В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. ОПЫТ США- АИДА ИСКОЯН

Կարդալ ավելին