Պայմանագրային իրավունք
24 Փտր

Ֆրանչայզինգի պայմանագրի դադարման առանձնահատկությունները – թիվ 1-2 Գ.Բեքմեզյան 2012

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը և ՀՀ Օրենսդրությունը- Ա.Մ. Հայկյանց-1995

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Կոնցեսիոն պայմանագրի առարկայի և օբյեկտի տարանջատման հիմախնդիրները – թիվ 3 Ս. Թևանյան 2011

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական կարգավորումը- Թևանյան Ս.Վ. -2016

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական բնույթը – թիվ 3 Ս.Թևանյան 2009

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Գործարքի կնքման էլեկտրոնային ձևի հարցի շուրջ- Ա. Հայկյանց, Վ.Դանիելյան -2004

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Кандидат юридических наук асистент кафедры гражданского права егу- с.теванян -2016

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Contract Law Text, Cases, and Materials -2012

Կարդալ ավելին