Բանկային գործ
16 Օգս

Փողի շուկան Վ. Օրդուխանյան-2004

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությունը բանկային համակարգում-Հ. Հարությունյան-2003

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Վճարահաշվարկային համակարգ Ս.Ղազարյան-2003

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը Գ. Վ. Ավագյան-2002

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Դրամաշրջանառության կայունացման մեթոդները-Հ. Վ. Պիվազյան-2010

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Գործազրկությունը և աշխատավարձի անհավասարությունները ՀՀ-ում-2014

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Գները և ձեռնարկության գնային քաղաքականությունը Գլուխ 20

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ Գ. Թառումյան-2003

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Բանկային իրավունք-2008

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Բանկային գործի հիմունքներ-Վ. Բաբայան-2003

Կարդալ ավելին