Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աշխարհագրություն-Վ.Վ.Գրիգորյան,Ա.Ե.Ոսկանյան-2016